På svenska

Jag som konstnär

    Jag heter Daniel Enckell och är konstnär på heltid. Sedan år 2006 verkar jag som bildkonstföretagare i Raseborg.  Konstnär har jag varit sedan 1987, när jag utexaminerades som bildkonstnär från Bildkonstakademin i Helsingfors. Mina konstverk är huvudsakligen målningar som jag gör med oljefärg på duk. Mina konstverk ingår också i betydelsefulla nationella samlingar: Pro Artibus, Ekenäs; Amos Andersons konstmuseum, Helsingfors universitetet och den internationellt erkända Benetton-stiftelsen i Treviso i Italien.

    I min konst kombinerar jag en förenklad bakgrund med konkreta människofigurer. Jag inspireras av människans existentiella problematik. Mitt framställningssätt avviker från mängden och målningarna är metaforiska. Min konst är stadigt förankrat i nutiden och följer med sin tid. Konstkritikern Otso Kantokorpi skriver 25.11.2013 i sin blogg ”Alaston kriitikko” (fritt översatt) så här: ”målaren (Enckell) fungerar som tolk för uråldriga teman och gamla mästares mörka färgpalett… han undviker galant risken att stämplas som anakronistisk… Enckell är en hängiven och allvarlig målare och hans passion och inställning till sitt målande och viljan att kontinuerligt förkovra sig är helt enkelt beundransvärd.”

Min konst är en hyllning till den jämlika människan och mänskligheten. Alla människor är som mest äkta när de föds: uppriktiga, nakna och öppna. I mina målningar vill jag värna om denna ursprunglighet. Mitt formspråk är inte på något sätt sentimentalt utan överskrider fritt olika konstarter. ”Enckell fokuserar på det bestående och eviga och dess förändringar”, tillägger Kantokorpi i sin blogg.

I år deltar jag i Benetton-stiftelsens samutställning ”Imago Mundi”, Treviso, Italien, 2017. År 2015 deltog jag i samutställningen ”Rabbe Enckell & al” som ordnades av Stiftelsen Pro Artibus i Ekenäs. Mina arbeten har varit utställda på samutställningen ”Gränsytor” i Kopparsmedjan i Fiskars år 2014. De senaste privatutställningarna har varit i gallerierna Orton och Jangva i Helsingfors år 2013. Bland annat följande publikationer har skrivit om min konst: Suomen Kuvalehti 41/10.10.2014 (se bilaga), Taide-lehti 3/2013 och 6/2010, Huvudstadsbladet 27.3.2015 samt Otso Kantokorpis blogg: “Alaston kriitikko” 29.11.2013 och 10.12.2010